LITERAIR TIJDSCHRIFT POESIA

Welkom op de website van

literair tijdschrift Poesia.

Het blad is in 2012 opgericht door Sabine van den Berg en verschijnt een- tot tweemaal per jaar.

Dichters en schrijvers van korte verhalen vanaf 16 jaar die in hun vrije tijd willen publiceren, kunnen bij Stiching Poesia Amsterdam terecht.

De stichting biedt met het uitgeven van dit literaire tijdschrift een podium aan tal van amateurdichters en -schrijvers met uiteenlopende schrijfstijlen.

De schrijftaal is Nederlands en eventueel Engels.In de zomer van 2017 komt ons zevende, zomerse, jubileumnummer uit.

Het thema luidt: Op reis.


U kunt uw gedichten, verhalen en biografietje 

(max. 2xA-4) t/m 1 juni 2017 insturen 

via: 

tekstbureaudeschrijftafel@

gmail.com

Bovenstaande informatie vindt u ook terug via onderstaande site: 

http://www.schrijvenonline.org 


 

Voor meer uitgebreide en actuele informatie klikt u hieronder door naar de facebookpagina van Stichting Poesia Amsterdam.


www.facebook.com/

StichtingPoesia