LITERAIR TIJDSCHRIFT POESIA

Welkom op de website van

literair tijdschrift Poesia.

Het blad is in 2012 opgericht door Sabine van den Berg en verschijnt meestal tweemaal per jaar.

Dichters (en evt. schrijvers van korte verhalen) vanaf 16 jaar die in hun vrije tijd willen publiceren, kunnen bij Stiching Poesia Amsterdam terecht.

De stichting biedt met het uitgeven van dit literaire tijdschrift een podium aan tal van amateurdichters en -schrijvers met uiteenlopende schrijfstijlen.

De schrijftaal is Nederlands (en evt. Engels).In juli 2016 komt ons zesde, zomerse, nummer uit.

Het thema luidt:

Zomer in de stad/Summer in the city.

U kunt uw gedichten en biografie (max. 2xA-4) t/m 1 juni 2016 insturen via:
tekstbureaudeschrijftafel@
gmail.com

Bovenstaande informatie vindt u binnenkort ook terug via onderstaande sites: 

http://www.schrijvenonline.org 

http://www.schrijverspunt.nl

 

Voor meer uitgebreide en actuele informatie klikt u hieronder door naar de facebookpagina van Stichting Poesia Amsterdam.


www.facebook.com/

StichtingPoesia